top of page
UMAI logo NIEBIESKIE.png

ethno ambient, folktronica, neo folk, forest folk

UMAI sygnet NIEBIESKI.png

Podróżowałyśmy długo, krętymi drogami o horyzoncie zawieszonym daleko, że ledwie wzrok tam dosięgał. Nieobce nam były leśne ścieżki, pulsujące ciszą źródła, księżycowe noce i śpiew świerszczy. Gubiłyśmy się wśród szelestu traw, wspinałyśmy na oddychające mgłą szczyty. Liczyłyśmy fale oceanu. Zbierałyśmy opowieści, symbole zapamiętane w korze i kamieniu. Z tych drobin utkałyśmy nowe dialekty, pieśni i dźwięki. 

 

UMAI to muzyka z perspektywy świata po świecie, odległej (lub nieodległej) przyszłości. Przyszłości potencjalnej, gdzie społeczności wytwarzają nową etniczność, a plemiona powstają jako efekt ideologicznego wyboru niewynikającego z urodzenia czy pochodzenia. Tradycje przenikają się i tworzą nowe jakości na fundamentach odwiecznie istniejących archetypów. Nowe języki i melodie niosą w sobie echo starych kultur. Do głosu dochodzi stara przewodniczka - natura.

 

Naszą opowieść tkamy poprzez organiczne połączenie obrazu (filmu) z muzyką graną na żywo i elementami ruchu scenicznego. „dwa księżyce” - tytuł naszego nadchodzącego albumu - to oś wokół której konstruują się wątki muzyczne, fabularne i wizualne - dwoistość natury, symetria, obcość i swojskość nowego/starego świata. Całość zamyka się w 13 pieśniach - tyle ile jest pełni księżyca.

 

Inspirowałyśmy się dźwiękami przyrody, technikami wokalnymi z różnych tradycji, mitologią i starymi bajkami. W naszej pracy towarzyszyła nam książka Ursuli K. Le Guin „Wracać wciąż do domu” - fikcyjna, antropologiczna monografia plemienia nieistniejącego, ale mogącego istnieć w przyszłości.

UMAI m.jpg

UMAI is co-created by performers with many years of stage and creative experience - Agnieszka Mendel and Basia Songin - who operate on the border of several media: music, theater, stories and film. Singers exploring traditional and contemporary vocal techniques, experimenting with sounds and the idea of composition as a story. In their musical work, they are inspired by the sounds of nature, literature, landscape, old stories and the ethnic culture of many peoples of the Earth.

BASIA SONGIN - voice, Wolf Bass, drums, kankles, mandoline, ambient

AGNIESZKA MENDEL - voices, drums, mandoline, percussion, ambient

UMAI współtworzą performerki z wieloletnim stażem scenicznym i twórczym - Agnieszka Mendel i Basia Songin - poruszające się na pograniczu kilku mediów: muzyki, teatru, opowieści i filmu. Wokalistki eksplorujące tradycyjne i współczesne techniki wokalne, eksperymentujące z brzmieniami i ideą kompozycji jako opowieści. W pracy muzycznej inspirują się dźwiękami przyrody, literaturą, krajobrazem, starymi opowieściami i kulturą etniczną wielu ludów Ziemi.

BASIA SONGIN - głos, Wilk, bębny, kankles, mandolina, ambienty

AGNIESZKA MENDEL - głos, bębny, mandolina, perkusjonalia, ambienty

bottom of page